Inštalačné práce

Rekonštrukcie bytových jadier

voda, plyn, kúrenie, inštalačné práce, kotly, rekonštrukcie Postup prác pri rekonštrukciách je štandardne rozložený rovnako, ako pri kúpeľniach, ale vyčistenie priestoru je v zásade jednoduchšie.

Prvým dňom pracovníci urobia čistiace práce /likvidáciu pôvodného jadra/, nasleduje zhotovenie hrubej stavby jadra a prípravné práce k nasledujúcemu dňu.

Druhý deň rekonštrukcie sa zhotovujú nové rozvody vody a elektroinštalácie začínajú obkladačské práce, tieto trvajú až do posledného dňa.

Tretí deň rekonštrukcie sa začínajú dokončovacie práce, tzn. montáže váň, príp. sprchových kútov, špárovanie a pod.

Každý z pracovníkov si určuje tempo a postupnosť prác sám, pričom je oboznámený s plánovaným termínom ukončenia, taktiež je stále v kontakte s riadením firmy.

Samotná rekonštrukcia bytového jadra zväčša trvá tri až štyri dni, vo výnimočných prípadoch sa práce natiahnu na päť dní. Na plnení diela sa pri týchto rekonštrukciách zúčastňujú trvale dvaja pracovníci, na miesto dochádza elektromontér, kúrenár, v prípade potreby iný odborník.

V bytových jadrách sa zvyknú robiť murované police, murované pulty, sadrokartónové podhľady, vkladanie sklobetónu, rozširovanie existujúcich priečok za predpokladu neporušenia statiky, inak je potrebný projekt so stavebným povolením a rôzne doplnkové práce.

Popri tomto si objednávateľ rád dojedná aj práce mimo týchto priestorov ako je rekonštrukcia kuchyne, pokládka dlažieb, zhotovenie murovanej okennej steny, výmena elektroinštalácie a kúrenia v byte a pod. .

Presný rozsah prác je potrebné uviesť na obhliadke, aby sme čo najpresnejšie dokázali oceniť Vašu požiadavku, pretože iba v Bratislave rozoznávame sedem typov bytových jadier a každé z nich sa konštrukčne líši.

Pri bytových jadrách rozpoznávame jeho typ podľa rozloženia a počtu budúcich murovaných stien, resp. pôvodných umakartov /H,malé H, T, E, A, F, F-mur. pred. stena/ .

Pred každou rekonštrukciou je táto obhliadka potrebná, nakoľko rozsah prác sa dá najlepšie určiť na mieste.

Obhliadka je nezáväzná a bezplatná a dojednať si ju môžete formou e-mailu, lebo telefonicky.

 

Vyhľadávanie

Kontakt

B-Proeko,s.r.o. - Ivan Bukovský Pivovar 127/5
Gajary
90061
0918 083 294

Novinky

V tejto rubrike nie sú žiadne články.

Štítky

Neboli nájdené žiadne štítky.