Inštalačné práce

Rekonštrukcie kúpeľní

voda, plyn, kúrenie, inštalačné práce, kotly, rekonštrukcie Postup prác pri rekonštrukciách je štandardne rozložený rovnako, ako pri jadrách. Prvým dňom pracovníci urobia čistiace práce /osekanie obkladov pôvodných, demontáže/, nasledujú vodoinštalatérske práce, vyrovnávanie stien pod obklad a prípravné práce k nasledujúcemu dňu.

Druhý deň rekonštrukcie sa začínajú obkladačské práce, tieto trvajú až do posledného dňa. Tretí deň rekonštrukcie sa začínajú dokončovacie práce, tzn. Montáže váň, príp. sprchových kútov, špárovanie a pod.

Každý z pracovníkov si určuje tempo a postupnosť prác sám, pričom je oboznámený s plánovaným termínom ukončenia, taktiež je stále v kontakte s riadením firmy. Samotná rekonštrukcia bytovej kúpeľne a wc zväčša trvá tri až štyri dni, vo výnimočných prípadoch sa práce natiahnu na päť dní. Na plnení diela sa pri týchto rekonštrukciách zúčastňujú trvale dvaja pracovníci, na miesto dochádza elektromontér, kúrenár, v prípade potreby iný odborník.

V kúpeľniach sa zvyknú robiť murované police, murované pulty, sadrokartónové podhľady, vkladanie sklobetónu, rozširovanie existujúcich priečok za predpokladu neporušenia statiky, inak je potrebný projekt so stavebným povolením a rôzne doplnkové práce.

Popri tomto si objednávateľ rád dojedná aj práce mimo týchto priestorov ako je rekonštrukcia kuchyne, pokládka dlažieb a pod. .

Presný rozsah prác je potrebné uviesť na obhliadke, aby sme čo najpresnejšie dokázali oceniť Vašu požiadavku.

Pred každou rekonštrukciou je táto obhliadka potrebná, nakoľko rozsah prác sa dá najlepšie určiť na mieste.

Obhliadka je nezáväzná a bezplatná a dojednať si ju môžete formou e-mailu, lebo telefonicky.

Vyhľadávanie

Kontakt

B-Proeko,s.r.o. - Ivan Bukovský Pivovar 127/5
Gajary
90061
0918 083 294

Novinky

V tejto rubrike nie sú žiadne články.

Štítky

Neboli nájdené žiadne štítky.